Följande allmänna villkor gäller, om de inte frångås genom annat skriftligt avtal.

1. Offerter
Offerter gäller 3 månader.

2. Priser
Priserna är exklusive moms och är föremål för förändringar i valutakurser och råvarupriser.

3. Leverans
Leverans sker från lager.

4. Leverans
Enligt överenskommelse. Vanligtvis 5 - 10 arbetsdagar. Mindre än 5 dagar deb enl ök med kund

5. Leveransvilkor
YLK 1. 

​6. Betalning
Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Därefter dröjsmålsränta enl, avtal

7. Lagring
Kundens varor skall vara försäkrade av kund