Nedenstående almindelige betingelser gælder, hvis de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale.

1. Tilbud
Tilbud er gældende 3 måneder.

2. Priser
Priser er eksklusiv moms, miljø og evt. metaltillæg og er afgivet med forbehold for ændringer i valutakurser og råvarepriser.
​​Vi opererer med mindstepriser, mindstepriser er afhængig af behandlings type.
​Mindstepriser og tillæg vil normalt fremgå af tilbud, eller oplyses på forespørgsel

3. Levering
Levering sker ab lager. Forsendelse sker for købers risiko. Sælger tegner ikke transportforsikring. Erstatning som følge af manglende eller forsinket levering, anerkendes ikke.

4. Leveringstid
Efter aftale. Normalt 5 - 10 arbejdsdage.

5. Reklamation
Varer der lider af fejl, der skyldes den galvaniske behandling ombehandles gratis, så vidt det er muligt, men der ydes ikke nogen erstatning for udgifter, som fejlen ellers måtte have forårsaget køberen. Varer som skal ombehandles skal medsendes tilstrækkelig dokumentation for, at varen tidligere har været behandlet hos Elplatek A/S.​

​6. Betaling
Betalingsbetingelser er 30 dage netto.
Ved overskridelse af betalingsfristen, beregnes rentetillæg.
Reklamationer berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer eller ydelser.

7. Opbevaring
Kunders varer, som befinder sig på vort lager, er ikke forsikrede fra vor side.

8. Frafald
Elplatek AS forsøger naturligvis at undgå at miste – beskadige nogle af vore kunders varer og levere det fulde antal tilbage til vore kunder, men vi kan ikke altid undgå at der beskadiges / mistes dele af fremsendte varepartier.
Vi vil derfor ikke holdes ansvarlige for svind der er mindre eller lig følgende:

For tromlevarer og varer der behandles i Vibrator

Op til 500 stk. 10 %
Op til 10.000 stk. 5 %
Op til 50.000 stk. 2,5 %
Større and 50.000 stk. 1,5 %

For hængevarer er grænserne som følger:

Op til 100 stk. 10 %
Op til 1.000 stk. 5 %
Op til 10.000 stk. 2,5 %
Større and 10.000 stk. 1,5 %

Desuden kan der forekomme svind i forbindelse med udtagning af prøver til lagtykkelses måling og/eller andre test som måtte være nødvendige af hensyn til at sikre varens kvalitet